Magyar Növénynemesítők Egyesülete Association of Hungarian Plant Breeders
Elhunyt Dr. Szalay Dezső (1926-2017)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dr. Szalay Dezső, a biológiai tudományok kandidátusa, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont nyugalmazott növénynemesítő kutatója, az MTA Növénynemesítési Bizottságának egykori titkára, a Szent István Egyetem Gyémántdiplomás agrármérnöke 2017. január 26-án, 90 éves korában elhunyt.

Hamvait 2017. február 23-án, csütörtökön du. 15 órakor, végakarata szerint Heves városában, a felső temetőben (Gyöngyösi út.) helyezik örök nyugalomra, a Katolikus egyház szertartása szerint.

Gyászjelentése megtekinthető itt
Életéről, munkásságáról itt olvashat.
Elhunyt Dr. Szilágyi Kálmán
Megrendüléssel tudatjuk, hogy 2016. december 1-én, életének 88. évében elhunyt Dr. Szilágyi Kálmán, a jogelőd Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató Intézet nyugalmazott igazgatója. Temetése 2017. január 17-én 10.45-kor Budapesten, a Kozma utcai Köztemetőben lesz.

Életéről, munkásságáról
itt olvashat.
Fleischmann Díjasok - 2016

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Rudolf Díjat adományozott

Dr. Hadi Gézának, a martonvásári Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontja nyugalmazott tudományos főmunkatársának a hazai kukoricanemesítésben elért eredményei elismeréseként,

Dr. Hoffmann Sándornak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar egyetemi tanárának, a hazai növénytermesztési kutatásokban elért eredményeiért és oktatói munkásságáért,

Dr. Kiss Erzsébetnek, a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Genetikai és Biotechnológiai Intézet egyetemi tanárának, a növénynemesítést megalapozó növényi biotechnológia kutatásai egyetemi oktatói munkájáért,

Dr. Papp Mária Erzsébetnek, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársának, a magyar búzanemesítésben elért eredményeiért, a szegedi minőségi búzák előállításáért.

Ezúton is gratulálunk a Kitüntetetteknek!

DR. BERÉNYI JÁNOS ÉS DR. SZÉLL ENDRE SZOBORAVATÓ ÜNNEPSÉGE ZENTÁN

Bensőséges keretek között került sor Dr. Berényi János és Dr. Széll Endre szoboravató ünnepségére a Vajdaságban, Zentán, 2016. június 25-én az Agrárinnovációs Iroda megnyitásának első éves évfordulóján. A szobrok az iroda előtti kertben kerültek elhelyezésre és felavatásra. Az ünnepségen a két tudós családja és a szobor készítését anyagilag támogató intézmények és személyek vettek részt. Az ünnepség házigazdája dr. Lengyel László, a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány ügyvezető elnöke és Kulcsár Sarolta volt.

Először Kulcsár Sarolta üdvözölte a vendégeket és mondott rövid bevezetőt. Ezt követte a szobrok körüli szalag átvágása, ami a család és a támogatók bevonásával történt. A szobrokat a családtagok leplezték le, majd a szobrok megáldása következett.

A fiatal belgrádi szobrászművész, Stanislav Antonić mondott néhány szót a szobrok készítéséről, majd dr. Lengyel László tartotta meg ünnepi beszédét, melyben méltatta Dr. Berényi János és Dr. Széll Endre munkásságát, kapcsolatukat a vajdasági és zentai intézményekkel.

Ezután került sor a koszorúk és virágdíszek elhelyezésére. A Gabonakutató Nonprofit Kft. koszorúit Dr. Széll Endre és Dr. Berényi János szobrának talpazatán Dr. Bóna Lajos ügyvezető igazgató, Dr. Matuz János a Gabonakutató korábbi igazgatója és Dr. Szél Sándor, Endre munkatársa és testvére helyezték el, tisztelegve az ünnepelt kollégák személye előtt.

A Magyar Növénynemesítők Egyesületének koszorúit Dr. Bóna Lajos az egyesület elnöke és Dr. Pauk János az egyesület alelnöke helyezte el, megköszönve az áldozatos munkát, amit az Egyesület nevének öregbítéséért tettek.

Az ünnepséget a két tudós tiszteletére készített kiállítás megtekintése, pohárköszöntő és állófogadás zárta.

Elhunyt Csősz Lászlóné Dr.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Tagtársunk, Csősz Lászlóné Dr. búza rezisztencianemesítő május 17-én, életének 64. évében rövid, súlyos betegség után elhunyt.
Temetése május 27-én (pénteken) 13 órakor lesz Szegeden, a Dugonics Temetőben.

Gyászjelentése megtekinthető itt.
Nekrológja itt olvasható.
A honlap karbantartójának e-mail címe: admin (at) plantbreeders.hu